Brezplačna ocena rezervacij za zaposlene za odpravnine in jubilejne nagrade.


OCENA
3sigma d.o.o. je svetovalna družba z več kot desetletno tradicijo, ustanovljena v letu 2001, ki svojim strankam ponuja kakovostne storitve svetovanja na področju zavarovalništva in financ ter aktuarskega svetovanja.

Predstavitev podjetja

3sigma d.o.o. je svetovalna družba z več kot desetletno tradicijo, ustanovljena v letu 2001, ki svojim strankam ponuja kakovostne storitve svetovanja na področju zavarovalništva in financ ter aktuarskega svetovanja.

Aktuarske storitve

Kratka razčlenitev naših storitev

Aktuarsko svetovanje

Aktuarsko svetovanje

 • • Priprava statutarno zahtevanih poročil za zavarovalnico;
 • • Izdelava zavarovalnih produktov;
 • • Podpora pri vrednotenju zavarovalnic;
 • • Svetovanje pri revidiranju zavarovalnic;
 • • Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z MRS 19
Svetovanje - zavarovalništvo

Svetovanje - zavarovalništvo

 • • Izdelava zavarovalnih produktov – splošno;
 • • Izdelava poslovnih načrtov zavarovalnic za potrebe ustanovitvenih elaboratov in drugih projektov;
 • • Prodaja zavarovalnih produktov;
 • • Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Zakaj izbrati nas?

Poleg podrobnega poznavanja MRS 19 in SRS 10 imamo izkušnje tudi s podjetji v tujini in njihovo zakonodajo. Naši izračuni so natančni in kakovostni, kar potrjujejo številne zadovoljne stranke – tako domače kot tuje, v prid pa nam govori tudi dejstvo, da se trudimo vsako stranko obravnavati individualno in tako v celoti zadostiti njenim potrebam. Izračune pripravimo tudi za sestrske in hčerinske družbe naročnika.

Nekaj zadovoljnih strank, s katerimi smo na področju aktuarskih storitev sodelovali v preteklosti:

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Če želite ponudbo storitev, ki jih nudimo, ali pa zgolj več informacij o našem delu, nas kontaktirajte po e-pošti ali pa nas pokličite – odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

Kontakt

Če želite ponudbo storitev, ki jih nudimo, ali pa zgolj več informacij o našem delu, nas kontaktirajte po e-pošti ali pa nas pokličite – odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

3sigma, svetovalna družba d.o.o.

Brnčičeva ulica 41 e
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Miha Abrahamsberg, pooblaščeni aktuar

Telefon:
01 / 565 87 20
Email:

Matjaž Musil, pooblaščeni aktuar

Telefon:
01 / 4012053
Email: