Brezplačna ocena rezervacij za zaposlene za odpravnine in jubilejne nagrade.


OCENA
3sigma d.o.o. je svetovalna družba z več kot desetletno tradicijo, ustanovljena v letu 2001, ki svojim strankam ponuja kakovostne storitve svetovanja na področju zavarovalništva in financ ter aktuarskega svetovanja.

Predstavitev podjetja

3sigma d.o.o. je svetovalna družba z več kot desetletno tradicijo, ustanovljena v letu 2001, ki svojim strankam ponuja kakovostne storitve svetovanja na področju zavarovalništva in financ ter aktuarskega svetovanja.

Aktuarske storitve

Kratka razčlenitev naših storitev

home_finance_offer_small1

Aktuarsko svetovanje

  • • Priprava statutarno zahtevanih poročil za zavarovalnico;
  • • Izdelava zavarovalnih produktov;
  • • Podpora pri vrednotenju zavarovalnic;
  • • Svetovanje pri revidiranju zavarovalnic;
  • • Vrednotenje obveznosti do zaposlencev v skladu z MRS 19
home_finance_offer_small2

Svetovanje - zavarovalništvo

  • • Izdelava zavarovalnih produktov – splošno;
  • • Izdelava poslovnih načrtov zavarovalnic za potrebe ustanovitvenih elaboratov in drugih projektov;
  • • Prodaja zavarovalnih produktov;
  • • Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Zakaj izbrati nas?

Poleg podrobnega poznavanja MRS 19 in SRS 10 imamo izkušnje tudi s podjetji v tujini in njihovo zakonodajo. Naši izračuni so natančni in kakovostni, kar potrjujejo številne zadovoljne stranke – tako domače kot tuje, v prid pa nam govori tudi dejstvo, da se trudimo vsako stranko obravnavati individualno in tako v celoti zadostiti njenim potrebam. Izračune pripravimo tudi za sestrske in hčerinske družbe naročnika.

Nekaj zadovoljnih strank, s katerimi smo na področju aktuarskih storitev sodelovali v preteklosti:

Če želite ponudbo storitev, ki jih nudimo, ali pa zgolj več informacij o našem delu, nas kontaktirajte po e-pošti ali pa nas pokličite – odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

Kontakt

Če želite ponudbo storitev, ki jih nudimo, ali pa zgolj več informacij o našem delu, nas kontaktirajte po e-pošti ali pa nas pokličite – odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

3sigma, svetovalna družba d.o.o.

Dmičieva ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenija

Miha Abrahamsberg, pooblaščeni aktuar

Telefon:
01 / 565 87 20
Email:

Matjaž Musil, pooblaščeni aktuar

Telefon:
01 / 4012053
Email: