Brezplačna ocena rezervacij za zaposlene
za odpravnine in jubilejne nagrade

Podprte so zadnje 2 različice brskalnikov: Chrome, Firefox in Edge.

1. Prenesite si Excel datoteko in jo izpolnite.

Prenesi Excel datoteko

2. Naložite izpolnjeno datoteko

Naložite datoteko
Datoteka je veljavna. ✔︎

3. Izpolnite parametre za izračun

Registracija v teku, prosimo počakajte...

Prišlo je do napake

Pomembno: ocena rezervacij, kot je omogočena na tem spletnem mestu, je namenjena izključno lastni presoji uporabnika teh spletnih strani ali je za dane vhodne podatke (podatki o zaposlenih, izbrane variante odpravnin in jubilejnih nagrad …) oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade skladno s SRS 10 (2016) potrebno. Ta ocena v nobenem primeru ni namenjena za podlago za dejansko knjiženje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade.

V oceni se v vseh primerih uporablja pričakovana dolgoročna nominalna rast plač v družbi v višini 2,0 % letno in v RS v višini 2,50 % letno. Uporabljena je diskontna obrestna mera 2,0 %. V družbi 3Sigma d.o.o. ocenjujemo, da je ocena natančna okvirno +/- 10 % (pod pogojem, da izbrane variante odpravnin in jubilejnih nagrad ustrezajo dejanskemu stanju).

Podatki o zaposlenih, ki jih naložite za izračun, se nikamor ne shranjujejo. Nahajajo se v delovnem spominu (RAM) strežnika izključno za čas izračuna in se po končanem izračunu izbrišejo. Če želite lahko podatke o zaposlenih (preden jih naložite) dodatno »anonimizirate«, tako da zaokrožite datume rojstev na konec meseca ali sredino leta – vpliv na rezultate je majhen.

Odpravnine

Varianta A

Delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, pripada ob upokojitvi odpravnina v višini dveh (2) povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh (2) povprečnih bruto plač delavca v zadnjih treh mesecih pred upokojitvijo, če je to zanj ugodneje.

Varianta B

Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini dveh (2) povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh (2) povprečnih bruto plač delavca v zadnjih treh mesecih pred upokojitvijo, če je to zanj ugodneje.

Varianta C:

Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh (3) povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh (3) povprečnih bruto plač delavca v zadnjih treh mesecih pred upokojitvijo, če je to zanj ugodneje.

Varianta D:

Delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet (5) let in se upokoji prej ali najkasneje šestdeset (60) dni po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, ali se invalidsko upokoji, ob izplačilu zadnje plače oziroma nadomestila dolžan izplačati odpravnino v višini dveh (2) povprečnih mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

Delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet (5) let in se upokoji, ob izplačilu zadnje plače oziroma nadomestila plače dolžan izplačati odpravnino najmanj v višini ene (1) povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

Varianta E:

Delavec je upravičen do odpravnine ob upokojitvi v skladu z ZDR-1 (glejte varianto A). V primeru, da je delavec pri delodajalcu zaposlen 20 let in več, je upravičen do treh (3) povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji oziroma treh (3) povprečnih bruto plač delavca, če je to za delavca ugodneje. V dobo 20 let se štejejo tudi zaposlitve pri pravnih predhodnikih.

Varianta F:

Odpravnine ob upokojitvi se izplačujejo na sledeči način:

 • Ob upokojitvi pripada delavcu, za dopolnjenih 5 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, odpravnina v višini ene (1) povprečne bruto mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini ene (1) povprečne mesečne bruto plače delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje.
 • Ob upokojitvi pripada delavcu, za dopolnjenih 15 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, odpravnina v višini dveh (2) povprečnih bruto mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh (2) povprečnih mesečnih bruto plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje,
 • Ob upokojitvi pripada delavcu, za dopolnjenih 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, odpravnina v višini treh (3) povprečnih bruto mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh (3) povprečnih mesečnih bruto plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje.
 • Če se delavec upokoji v treh mesecih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev in ima hkrati dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, mu pripada odpravnina v višini štirih (4) povprečnih bruto mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini štirih (4) povprečnih mesečnih bruto plač delavca za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodneje.

Jubilejne nagrade

Varianta A

Vsem zaposlenim, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, se jubilejne nagrade izplačujejo glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, in sicer v naslednji višini:

 • 460,00 EUR za dopolnjenih 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 689,00 EUR za dopolnjenih 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 919,00 EUR za dopolnjenih 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 919,00 EUR za dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

Osnova za izplačilo jubilejnih nagrad so najvišji zneski, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Varianta B

Vsem zaposlenim, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi, se jubilejne nagrade izplačujejo glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, in sicer v naslednji višini:

 • 460,00 EUR za dopolnjenih 10 let skupne delovne dobe;
 • 689,00 EUR za dopolnjenih 20 let skupne delovne dobe;
 • 919,00 EUR za dopolnjenih 30 let skupne delovne dobe;
 • 919,00 EUR za dopolnjenih 40 let skupne delovne dobe;

Osnova za izplačilo jubilejnih nagrad so najvišji zneski, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Varianta C

Vsem zaposlenim, ne glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi se jubilejne nagrade izplačujejo glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu (upoštevana je delovna doba v skupini), in sicer v naslednji višini:

 • 400,00 EUR za dopolnjenih 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 600,00 EUR za dopolnjenih 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 800,00 EUR za dopolnjenih 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 800,00 EUR za dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

Varianta D

Jubilejne nagrade se, tako za zaposlene po kolektivni, kot za zaposlene po individualni pogodbi, izplačujejo glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, in sicer:

 • 460,00 EUR za dopolnjenih 10 let delovne dobe v podjetju;
 • 689,00 EUR za dopolnjenih 20 let delovne dobe v podjetju;
 • 919,00 EUR za dopolnjenih 30 let delovne dobe v podjetju;

Osnova za izplačilo jubilejnih nagrad so najvišji zneski, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Varianta E

Jubilejne nagrade se, tako za zaposlene po kolektivni, kot za zaposlene po individualni pogodbi, izplačujejo glede na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu vključujoč delovno dobo pri pravnem predniku delodajalca, in sicer:

 • 1 osnova za dopolnjenih 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 1,5 osnova za dopolnjenih 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 2 osnovi za dopolnjenih 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu;
 • 2,5 osnovi za dopolnjenih 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

Potreben je vnos osnove za izplačilo jubilejnih nagrad v EUR.

Varianta F

Jubilejne nagrade se, tako za zaposlene po kolektivni, kot za zaposlene po individualni pogodbi, izplačujejo glede na skupno delovno dobo ali delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, in sicer:

 • 1 osnova za dopolnjenih 10 let skupne delovne dobe;
 • 1,5 osnova za dopolnjenih 20 let skupne delovne dobe;
 • 2 osnovi za dopolnjenih 30 let skupne delovne dobe;
 • 2,5 osnovi za dopolnjenih 40 let delovne dobe izključno pri zadnjem delodajalcu.

Potreben je vnos osnove za izplačilo jubilejnih nagrad v EUR.